×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Learn Laravel

Tổng quan về Laravel

Laravel là một framework PHP mã nguồn mở, mạnh mẽ và dễ hiểu. Nó tuân theo mô hình thiết kế model-view-controller. Laravel sử dụng lại các thành phần hiện có của các framework khách (Symfony) giúp tạo ứng dụng web. Do đó, ứng dụng web được thiết kế có cấu trúc và thực dụng hơn

Laravel cung cấp một tập hợp các chức năng phong phú kết hợp các tính năng cơ bản của các PHP framework khác như CodeIgniter, Yii và các ngôn ngữ lập trình khác như Ruby on Rails. Laravel có một bộ tính năng rất phong phú sẽ thúc đẩy tốc độ phát triển web

Nếu bạn đã quen với Core PHP và PHP nâng cao, Laravel sẽ làm cho task của bạn dễ dàng hơn. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu bạn đang có kế hoạch phát triển một trang web từ đầu. Hơn nữa, một trang web được xây dựng trong Laravel là an toàn và ngăn chặn một số cuộc tấn công web.

Ưu điểm của Laravel

Laravel cung cấp cho bạn những lợi thế sau, khi bạn thiết kế một ứng dụng web dựa trên nó như

  • Ứng dụng web trở nên dễ mở rộng hơn, nhờ vào khung công tác Laravel.
  • Tiết kiệm đáng kể thời gian trong việc thiết kế ứng dụng web vì Laravel sử dụng lại các thành phần từ các khung công tác khác để phát triển ứng dụng web.
  • Bao gồm namespace interface, do đó giúp tổ chức và quản lý tài nguyên.

Composer

Composer là một công cụ bao gồm tất cả các phụ thuộc và thư viện. Nó cho phép người dùng tạo một dự án liên quan đến framework đã đề cập (ví dụ, những người được sử dụng trong cài đặt Laravel). Thư viện của bên thứ ba có thể được cài đặt dễ dàng với sự trợ giúp của composer.

Tất cả các phụ thuộc được ghi chú trong tệp composer.json được đặt trong thư mục gốc của ứng dụng.

Artisan

Giao diện dòng lệnh được sử dụng trong Laravel được gọi là Artisan. Nó bao gồm một tập hợp các lệnh hỗ trợ xây dựng một ứng dụng web. Các lệnh này được kết hợp từ framework Symfony, dẫn đến các tính năng bổ trợ trong Laravel 5.1

Các tính năng của Laravel

Laravel cung cấp các tính năng chính sau đây làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để thiết kế các ứng dụng web

Môđun

Laravel cung cấp 20 thư viện và mô-đun tích hợp sẵn giúp nâng cao ứng dụng. Mọi mô-đun đều được tích hợp với trình quản lý phụ thuộc Composer để giúp cập nhật dễ dàng hơn.

Hỗ trợ testing

Laravel bao gồm các tính năng và trình trợ giúp giúp kiểm tra thông qua các trường hợp thử nghiệm khác nhau. Tính năng này giúp duy trì mã theo yêu cầu.

Định tuyến ứng dụng

Laravel cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt cho người dùng để xác định các định tuyến trong ứng dụng web. Định tuyến giúp mở rộng ứng dụng theo cách tốt hơn và tăng hiệu suất của ứng dụng.

Quản lý cấu hình

Một ứng dụng web được thiết kế trong Laravel sẽ chạy trên các môi trường khác nhau, có nghĩa là sẽ có sự thay đổi liên tục trong cấu hình của nó. Laravel cung cấp một cách tiếp cận nhất quán để xử lý cấu hình một cách hiệu quả.

Query Builder and ORM

Laravel kết hợp trình tạo truy vấn giúp truy vấn cơ sở dữ liệu bằng nhiều phương pháp chuỗi đơn giản khác nhau. Nó cung cấp triển khai ORM (Object Relational Mapper) và ActiveRecord được gọi là Eloquent.

Schema Builder

Schema Builder duy trì các định nghĩa cơ sở dữ liệu và lược đồ trong mã PHP. Nó cũng duy trì theo dõi các thay đổi liên quan đến việc di chuyển (migration) cơ sở dữ liệu.

Template Engine

Laravel sử dụng công cụ Blade Template, một ngôn ngữ khuôn mẫu nhẹ được sử dụng để thiết kế các khối và bố cục phân cấp với các khối được xác định trước bao gồm nội dung động.

E-mail

Laravel bao gồm một lớp thư giúp gửi thư có nội dung phong phú và tệp đính kèm từ ứng dụng web.

Xác thực

Xác thực người dùng là một tính năng phổ biến trong các ứng dụng web. Laravel giảm bớt việc thiết kế xác thực vì nó bao gồm các tính năng như đăng ký, quên mật khẩu và gửi lời nhắc mật khẩu.

Redis

Laravel sử dụng Redis để kết nối với một phiên hiện có và bộ đệm cho mục đích chung. Redis tương tác trực tiếp với phiên.

Queues

Laravel bao gồm các dịch vụ hàng đợi như gửi email cho một số lượng lớn người dùng hoặc một công việc Cron cụ thể. Những hàng đợi này giúp hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn mà không cần đợi hoàn thành nhiệm vụ trước đó.

Event and Command Bus

Laravel 5.1 bao gồm Command Bus giúp thực hiện các lệnh và gửi các sự kiện một cách đơn giản. Các lệnh trong Laravel hoạt động theo vòng đời của ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement