×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Learn Laravel

Hướng dẫn học Laravel

Laravel là một PHP MVC framework mạnh mẽ, được thiết kế cho các nhà phát triển cần một bộ công cụ đơn giản để tạo các ứng dụng web đầy đủ tính năng. Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell. Đây là một hướng dẫn ngắn gọn giải thích những điều cơ bản về Laravel.

Độc giả

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các nhà phát triển và sinh viên muốn tìm hiểu cách phát triển một trang web bằng Laravel. Hướng dẫn này đặc biệt dành cho tất cả những nhà phát triển chưa có kinh nghiệm sử dụng Laravel.

Trước khi bạn bắt đầu tiếp tục với hướng dẫn này, chúng tôi giả định rằng bạn đã quen thuộc với HTML, Core PHPAdvance PHP. Nếu bạn chưa quen với bất kỳ khái niệm nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các hướng dẫn dựa trên các khái niệm này trước tiên để hiểu rõ hơn về Laravel.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã sử dụng phiên bản Laravel 5.7 trong tất cả các ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement